Safety Standards

Safety Standards of LaQ

Snap! Click! and Play! with LaQ! The fun and innovative toy blocks for creative minds of all ages.

Trang chủ » Tiêu chuẩn An toàn (Cảnh báo! Đề phòng sản phẩm giả mạo!)
Chú ý! Hãy cẩn thận với các sản phẩm giả mạo!

Công ty Yoshiritsu xin thông báo với các khách hàng thường xuyên và các đại lý bán sản phẩm LaQ về các sản phẩm sao chép được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện nay, chúng tôi đã phát hiện các sản phẩm sao chép với chất lượng rất kém, dễ cong vênh, gãy, cạnh sắc... xuất hiện tại Việt Nam. Bên trong các hộp sản phẩm này không đúng với những gì in trên bao bì bên ngoài, và ngay cả số lượng các mảnh ghép cũng không đủ để ráp thành các mô hình in sẵn trên bao bì. Tiêu chuẩn chất lượng và thiết kế của những sản phẩm sao chép này rất tồi. Trên bao bì của những sản phẩm sao chép này không có thông tin của nhà sản xuất để liên hệ trong trường hợp khách hàng có khiếu nại về chất lượng. Công ty Yoshiritsu không thể chịu trách nhiệm về những sản phẩm sao chép, vì vậy hãy lưu ý rằng các sản phẩm sao chép KHÔNG phải là các sản phẩm được đảm bảo chất lượng và không thể truy được thông tin của nhà sản xuất.

Chúng tôi cũng muốn cảnh báo đến các công ty về việc có thông tin cho rằng có một công ty tại Trung Quốc đang giữ bằng sáng chế của các sản phẩm sao chép của LaQ. Tất nhiên, điều này là không thể vì thiết kế và kỹ thuật của các mảnh ghép LaQ đã được phát minh bởi chủ tịch Hiroshi Kichijo của chúng tôi, và bằng sáng chế trên toàn thế giới của các mảnh ghép này đã áp dụng năm 1993. Hiện nay, các bằng sáng chế có giá trị tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan, và chúng tôi cũng giữ bản quyền của các mảnh ghép LaQ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu và các vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Theo hệ thống pháp luật bằng sáng chế, một khi có đơn đã nộp, thì các đơn từ các vùng lãnh thổ khác nộp trong một khoảng thời gian xác định và sau thời hạn này đều không có giá trị cấp bằng sáng chế. Vì công ty Yoshiritsu đã nộp đơn cấp bằng sáng chế, do vậy không thể có bất kỳ công ty nào có được bằng sáng chế có giá trị theo luật định.
Tất nhiên, có thể nộp đơn xin cấp bằng. Đơn không có giá trị pháp lý hợp lệ sẽ bị từ chối và bằng sáng chế sẽ không được cấp. Những công ty làm ra các sản phẩm sao chép thỉnh thoảng sử dụng số hiệu của đơn và cho rằng đó là bằng sáng chế. Thật là nghiêm trọng nếu có nơi nào đó kinh doanh các sản phẩm sao chép và hiểu lầm rằng các sản phẩm sao chép được cấp bằng sáng chế hợp pháp, vì thế hãy nhận thức được nguy cơ rủi ro này.

Đồ chơi LaQ ngày càng được công nhận như là một món đồ chơi tuyệt vời cho các trẻ em trên toàn thế giới, chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề vi phạm bản quyền. Những công ty làm ra các sản phẩm sao chép đang cố gắng cải thiện các sản phẩm của họ để theo kịp với các sản phẩm LaQ của chúng tôi, nhưng với kinh nghiệm hơn 15 năm trên thị trường Nhật Bản, công ty Yoshiritsu luôn luôn có các mảnh ghép mới, những bộ sản phẩm mới, những sự kiện mới để thỏa mãn và làm hài lòng khách hàng tốt nhất.

Với vai trò là nhà sản xuất chính thức và là nhà phát minh, chúng tôi thấy có trách nhiệm phải cảnh báo tất cả các người đang kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm sao chép. Công ty Yoshiritsu sẽ tiếp tục đưa ra các mảnh ghép LaQ mới, các bộ đồ chơi mới và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho các khách hàng. Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ sự so sánh nào về chất lượng của các sản phẩm sao chép với chất lượng của các sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ và triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao khách hàng thường xuyên đã tin tưởng vào các sản phẩm của chúng tôi bằng cách mua các sản phẩm LaQ chính hiệu. Công ty Yoshiritsu sẽ tiếp tục nỗ lực khám phá ra những cách thức mới giúp khách hàng tận hưởng sản phẩm LaQ và mang lại hạnh phúc cho trẻ em trên toàn thế giới thông qua đồ chơi giáo dục và sáng tạo.

Caution! Beware of copy products!

Yoshiritsu Co., Ltd. would like to warn our valued customers and retailers of copy products manufactured in China. At the moment the copy products we have found are of poor quality and will easily bend and break. We have found that the contents of these copy kits do not comply with what is shown on the package, and there are not enough sufficient parts to complete making the sample figures on the package. The quality standard and design of these copy kits is extremely poor. These copy products have no guarantee for the blocks and there is no company information on the packages to contact in case of any customer complaints. Yoshiritsu cannot make any exchange for such copy products, so please be aware that these products are NOT guaranteed products and do not have traceable manufacturer information.

We also wish to warn all companies, that presently there is a Chinese company claiming to hold a patent for LaQ copy products. Of course, this is not possible as the design and mechanism of LaQ blocks was invented by our president Hiroshi Kichijo, and the world wide patent for the blocks was applied for in 1993. Presently the patents are valid in Japan, USA, EU, Korea, Taiwan, and we also hold the copyright for LaQ parts in Japan, China, USA, EU and other world wide territories.

According to the system of the patent law, once an application is submitted, application to other global territories must be submitted within a determined period and after this period NO OTHER COMPANY can be approved for a patent. As Yoshiritsu Co., Ltd. has applied for a patent it is not possible for any company to have a valid legal patent.
However, an application can be made. An application has no valid legal rights and will be rejected after confirming that a patent cannot be issued. Copy companies sometimes use the application number and claim that it is a patent. It would be a serious problem if a retailer were to purchase copy products with the false impression that the copy product has a legitimate patent, so please be aware of this risk.

As LaQ becomes more and more recognized as a wonderful toy for children around the world, we will be faced with problems of piracy. The copy companies may make an effort to improve their products to catch up with our LaQ line-up, but Yoshiritsu Co., Ltd. has knowledge of marketing LaQ for 15 years in Japan and with that knowledge we will always have new parts, new kits, new events to satisfy our customers.

As the original inventor and manufacturer, we feel that it is our responsibility to warn all consumers and retailers of copy companies. Yoshiritsu Co., Ltd. will continue to announce new LaQ parts and kits and provide high quality products and customer service. We strongly regret any comparison to copy companies in the quality of our products, our customer support and company philosophy.

We appreciate our valued customers trust in our products by purchasing the original authentic LaQ. Yoshiritsu Co., Ltd. will continue to pursue the satisfaction of our customers and put our effort into discovering new ways to enjoy LaQ and bring happiness to the children of the world through educational and innovative toys.

詗注意仿冒商品

最近中国制的LaQ仿冒商品层出不穷。现阶段根据本公司吉立株式会社所掌握的资訏,仿冒品大多材质低劣且零件容易破损,再加上由于零件的总数零散无法拼装成包装上标示的作品…等问题,可见品质与企划上十分拙劣。除此之外,关于类似LaQ的仿冒商品,不但没有经过安全的合格检验,并且在制造工厂的情报上也含糊不清,品质无法保障。本公司吉立株式会社当然不保障这类的仿冒商品(如破损零件的交换或零件数不足的补充),所以在选购之前,詗特别注意。

同时,似乎有制造仿冒品的公司主张取得LaQ的专利权。在此声明LaQ的专利在1993年由本公司吉立株式会社向世界各国提出专利权的申詗,目前在日本、美国、韩国、欧洲、台湾…等国家正式取得訄可,发明专利也以中国和美国为中心积フ申詗、登录中,15年间以日本为中心开始销售贩卖。因此在本公司吉立株式会社取得专利权的前提下,有任何其他第三者在其他的国家或区域声明取得同样的专利权的这类情况,在制度上是不可能的。有关于这类不实声明也詗特别留意。

本公司吉立株式会社身为原创的制造商始终努力不懈致力开发新零件和崭新的游戏方式与提案…等,对于被上訐有关的仿冒品在品质与服务上混为一谈之事,本公司吉立株式会社深表遗憾。在此也呼吁顾客支持购买正版的LaQ商品。唯有透过正版商品才感受到LaQ真正的乐趣,并体会到本公司所坚持的企业理念。因此我们深切的盼望您能够透过正版的LaQ商品来感受我们的用心。

Use of this site signifies your acceptance of YOSHIRITSU CO., Ltd. Website TERMS and CONDITIONS, and PRIVACY POLICY.